FAQ

Hur raderar jag min data?

All din information kan tas bort genom att använda vår iOS- eller Androidapp. Läs de följande två sektionerna om hur du tar bort olika typer av information.

Radera poster (bilder, videor, text)

  1. Gå till profilfliken i appen.
  2. Tryck och håll nere den post du vill ta bort.
  3. Tryck "Radera"
  4. Press "Radera" igen i popup fönstret för att konfirmera borttagandet av posten.

Radera profilinformation (namn, adress etc.)

  1. Gå till fliken "inställningar" i appen
  2. Tryck på "Redigera profil"
  3. Du kan redigera alla fält. De som innehåller information som du vill ta bort lämnar du tomma.
  4. Tryck på "Spara"